Easy Perfect Simple birthday cake decoration

Posted on

Simple birthday cake decoration.

Simple birthday cake decoration You can make Simple birthday cake decoration using 5 ingredients and 2 steps. Here is how you achieve it.

Ingredients of Simple birthday cake decoration

  1. It’s 1 tin of whipped cream.
  2. Prepare 1 tin of icing sugar.
  3. You need Half of simas.
  4. You need 1 t of spn flavor.
  5. Prepare of Food colours.

Simple birthday cake decoration step by step

  1. Ki hada duka ingredients dinki a mixer sannan ki kunna ta on a high speed. Sai kin ga ya yi very fluffy sannan ki kashe. Ki raba shi gida biyu ki zuba colour a kowanne sannan ki sake mixing nasu don colour din ta shiga ciki sosai. Amma sai kin wanke idan kin fiddo daga cikin wata don kar waccan din ta 6aci..
  2. Ki zuba a cikin piping bag sannan ki dora irin kan nan mai tsage bakinshi duka. Ki ringa yin cycle da shi kamar yadda na yi a bisa cake din.